Жаңа әліпбидің ережелерін үйренейік!

Жаңа әліпбиде жоқ ё, э,ц,щ  әріптерінің жызылу ережесі.

1.Ё-әрпінің орнына ó әрпі жазылады. Қосымшалар соңғы буын үндесіміне сай жалғанады.(Буква ё обозначается буквой ó.Окончания добавляются согласно созвучности(звучанию)последнего слога)

Мысалы:актёр – aktór

                дирижёр – dırıjór

                манёвр – manóvr

2. Э– әрпінің орнына е әрпі жазылады.(Буква э пишется буквой е)

Мысалы:  элементelement

                  элеватор- elevator

                  коэффицент-koefısent

3.Ц–әрпі және сц әріп тіркесі s әрпімен жазылады.(Буква ц и сочетание сц пишутся(обозначаются) буквой s)

Мысалы: цирк – sırk

                цемент – sement

                дециметр-desımetr

                сценари-senarı.

4.Щ- әрпі sh (әріп тіркесімен) әрпімен жазылады(Буква щ пишется (обозначается) буквой (сочетанием букв)sh)

Мысалы:училище-ýсhılıshe

                прапорщик-praporshık

Ащы, тұщы, кеще сөздеріне щ әрпі екі диграфпен shsh қатар жазылады. (В словах ащы, тұщы, кеще буква щ пишется двумя диграфами shsh подряд)

Мысалы:ащы-ashshy

                тұщы- tushshy

                кеще-keshshe.