Шет тілден енген сөздергі кейбір әріп тіркестеріне жалғанатын қсымшалар:

Присоединение окончаний к некоторым буквам в словах внедренных из иностранного языка:

Ø ог әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар жуан жалғанады: pedagog (-tyń, -y, -qa, -tar), ekolog (-tyń, -y, -qa, -tar), filolog (-tyń, -y, -qa, -tar).

Ø К словам заканчивающихся сочетанием букв –ог добавляются твердые окончания: pedagog (-tyń, -y, -qa, -tar), ekolog (-tyń, -y, -qa, -tar), filolog (-tyń, -y, -qa, -tar).

 

Ø -рк, -рг,-кс,-лк,-кл,-нк әріп тіркестеріне біткен сөздерге қосымшалара жіңішке жaлғанады: ocherk (-tiń, -i, -ke, – ter), hırýrg (-tiń, -i, -ke, -ter), metalýrg (-tiń, -i, -ke, -ter), polk (-tiń, -i, -ke, -ter), sıkl (-diń, -i, -ge, -der),bank (-tiń, -i, -ke, -ter), tank (-tiń, -i, -ke, -ter).                                                         

      К словам, заканчивающихся сочетаниями букв –рк, -рг, -кс, -лк, -кл, нк, добавляются мягкие окончания: ocherk (-tiń, -i, -ke, – ter), hırýrg (-tiń, -i, -ke, -ter), metalýrg (-tiń, -i, -ke, -ter), polk (-tiń, -i, -ke, -ter), sıkl (-diń, -i, -ge, -der),bank (-tiń, -i, -ke, -ter), tank (-tiń, -i, -ke, -ter). 

                                                        

Ø -кт,-ск,-пт,-фт әріп тіркесіне бітетін сөздерге қосымша у, і дәнекері арқылы жазылады.

 Мысалы:   

o  Fakt– fakti-faktige, faktisi;

o  Soft-softy– softyǵa, softysy.

К словам, заканчивающихся сочетаниями букв кт, –ск,-пт, –фт окончания добавляются через связующих y, i;

o  Fakt– fakti-faktige, faktisi;

o  Soft-softy– softyǵa, softysy.

 

Ø Ал кт,-нкт,-ск сияқты құрамында к әрпі бар сөздерге тен жіңішке, басқаларына соңғы буын үндесіміне қарай не жуан, не жіңішке жалғанады:

o  Instinkt-instinktisi, instinkige;

o  Disk-diskige, diskisi;

o  Akstpt- akseptige, akseptisi.

А к словам с сочетаниями букв кт, -нкт, ск (на основе буквы к) добавляются исключительно мягкие окончания; к остальным добавляются твердые или мягкие окончания согласно звучанию (созвучности) слога:

o  Instinkt-instinktisi, instinkige;

o  Disk-diskige, diskisi;

o  Akstpt- akseptige, akseptisi.