«Тіл – тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз»

           Тұнғыш елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үшін үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық тіл, ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» делінген. Тек қазақ жұрты ғана емес, барша қазақстандықтар осы үш тілді өзара ұштастырып, өз орнымен қолдана білулері қажет, және біз тілдің  мәртебесін көтеруіміз керек.           Тіл – адамзат баласына тән ғажайып құбылыс. Адамзат қоғамының аясында халық, ұлт және оның тілі жүздеген, мыңдаған жылдар бойы қалыптасады. Әр ел өз тілі арқылы әлемді, дүниені, өмірдің құнды тағылымдарын таниды да, келешек ұрпақтарына жеткізеді. Тіл – халық тарихы, тіл – ұлттық қазына, тіл – біздің намысымыз, арымыз, байлығымыз, барымыз.

             Каждый язык – это целый мир. Язык – это живая душа народа, его радость, боль, память, сокровище. Нет такого языка, который бы не заслуживал уважения. Каждое поколение передает следующему свой язык, религию, культуру, обычаи и традиции. Как говорится, без прошлого нет настоящего и, тем более, будущего. Язык — это, прежде всего слово, оно придает уникальность айтысом, русским былинам и сказкам. Отнимите слово, и душа народа потеряет свою первозданность и красоту.

Любой язык по-своему велик –
Бесценное наследство вековое,
Так берегите свой родной язык,
Как самое святое дорогое

    Good afternoon, dear teachers and students! Today we have gathered in order to celebrate the Day of Languages! Every year we celebrate this day in September. It is a holiday for all people of Kazakhstan. The idea is in that fact that every  language is a part of spiritual legacy of all people, every culture is an invaluable investment in the  world civilization.

      Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека. Наши студенты доказывают это, хоть и  учаться на дистанционной обучение.

       Колледжде тек қашықтық оқытып, білімге ғана мән бермей, тәрбие мәселесіне де көңіл бөлуде. «Тіл – тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз» атты іс шара, сайыс түрінде өткізілді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *