Қазақ тілі білімін жетілдіруге көмектесетін Интернет-ресурстар

Қазақ тілін оқытуға жіберілді:
tilqural.kz, abai.institute, tilmedia.kz, balatil.kz

Сөздік қорын байытуға бағытталған:
Emle.kz, termincom.kz, sozdikkor.kz, Qazcorpora.kz

Барлық қызмет салаларына қатысты құжаттар :
Qujat.kz

Ономастикалық атаулар жинағы:
Atau.kz

Латын графикасына көшуді сүйемелдеу:
Qazlatyn.kz

Тіл біліміне қатысты ақпарат:
tilalemi.kz