Терроризм актісін болғызбау жөніндегі ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу қағидалары

Бекітілген ҚР Үкіметінің қаулысымен 2016 жылғы “09” қарашадағы № 685 Ережелер ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу, бұл терроризм актісінің …